Fundacja Polska Bezgotówkowa uruchomiła Program Wsparcia dedykowany dla tych przedsiębiorców korzystających z PWOB, których umowa na bezpłatne korzystanie z terminali wygasa między marcem a majem 2020. Każda z tych umów zostanie automatycznie przedłużona do końca czerwca, więc Klienci nie poniosą żadnych dodatkowych opłat z tytułu dłuższego korzystania z terminali za 0 złotych. Fundacja aktywnie włącza się w działania środowiska finansowego na rzecz wsparcia przedsiębiorców w czasie radzenia sobie z problemami wywołanymi przez stan zagrożenia epidemicznego.

Solidaryzując się z naszymi Klientami oraz czując społeczną odpowiedzialność w obliczu problemów, które w tym niełatwym czasie dotykają wszystkich gałęzi gospodarki dlatego PayTel zdecydował o przedłużeniu Programu Wsparcia Fundacji Polska Bezgotówkowa o dodatkowy czas, tj. o niepełne miesiące obowiązywania umów. Oznacza to, że niezależnie od dokładnej daty wygaśnięcia umowy, Klienci posiadający z PayTel umowy wygasające między 1.03 a 30.06 mogą liczyć na bezpłatne przedłużenie umów i korzystanie z urządzeń do 30.06.

Inicjatywa wynika ze zrozumienia dla trudnych warunków działania, z jakimi borykają się aktualnie przedsiębiorcy. Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest możliwy wyłącznie przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań oraz przy satysfakcji ze współpracy po każdej ze stron. Wszystkim życzymy dużo zdrowia i wytrwałości.