Oferta LATO Terminal od 1 zł: +48 796 600 747

Na co zwracać uwagę podpisując umowę na Terminale Płatnicze? / Co to jest karta przedpłacona? Dlaczego nie ma na niej imienia i nazwiska okaziciela karty?

Karta przedpłacona nie wymaga posiadania rachunku w banku wydającym kartę (karta ma swój osobny rachunek). Niektóre karty przedpłacone są niespersonalizowane, co oznacza, że może płacić nią każdy, kto podpisze się na pasku podpisu na karcie jako jej użytkownik. Warunkiem dokonania transakcji jest wcześniejsze zasilenie rachunku karty kwotą do dyspozycji. Taka karta może być podarowana w prezencie osobie trzeciej. Po wykorzystaniu kwoty dostępnej na rachunku karty istnieje możliwość ponownego jego zasilenia.

Posted in: Obsługa terminala