Oferta LATO Terminal od 1 zł: +48 796 600 747

Na co zwracać uwagę podpisując umowę na Terminale Płatnicze? / Jak postąpić w przypadku pojawienia się komunikatu na terminalu „zatrzymaj kartę”, w przypadku znalezienia zagubionej karty?

Żądanie zatrzymania karty oznacza, że bank – wydawca karty po sprawdzeniu w swojej bazie danych wydaje dyspozycję zatrzymania karty. Polecenie zatrzymania karty może być wydane telefonicznie przez pracownika Centrum Obsługi Akceptanta eService SA lub komunikatem na wyświetlaczu terminala (jedynym wyjątkiem, który pozwala na odstąpienie od tego obowiązku, jest zagrożenie życia lub zdrowia – wówczas Akceptant ma obowiązek wykonać opis zdarzenia i przesłać go do eService SA – poniżej znajduje się formularz do druku).
Akceptant może wyjaśnić klientowi, że bank zażądał zatrzymania karty (to bank, a nie okaziciel jest jej właścicielem).
Zatrzymaną lub znalezioną kartę w zależności od jej rodzaju, należy:

- w przypadku kart z paskiem magnetycznym – naciąć pomiędzy paskiem magnetycznym a paskiem do podpisu, pamiętając o tym, by nacięcie sięgało od 1/2 do 2/3 długości karty. Nacięcie należy wykonać od tego końca, na którym nie ma hologramu, uważając przy tym, aby nie uszkodzić paska magnetycznego, paska do podpisu oraz hologramu.

- w przypadku kart z mikroprocesorem (chipem) – naciąć prawy górny róg karty (róg znajdujący się naprzeciw chipa) pod kątem około 45° na głębokość 2-2,5 cm.
Naciętą kartę wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem zatrzymania karty (odpowiedni druk otrzymali Państwo od Przedstawiciela Handlowego eService SA, razem z niezbędną dokumentacją podczas instalacji terminala) i opisem zdarzenia (poniżej znajdziecie Państwo formularze do druku) należy odesłać pocztą do eService SA na adres wskazany na formularzu.
Za karty zatrzymane i odesłane do eService SA wypłacana jest nagroda w wysokości ustalonej przez wydawcę karty.

Posted in: Obsługa terminala