Oferta LATO Terminal od 1 zł: +48 796 600 747

Obsługa terminala

Obsługa terminala

Co to jest numer POS ID?

Numer POS ID to numer terminala. Znajduje się na każdym wydruku z terminala, w lewym górnym narożniku wydruku, pod danymi adresowymi Państwa firmy lub na naklejce umieszczonej na terminalu POS.

PROSIMY O PODAWANIE TEGO NUMERU PRZY KAŻDYM KONTAKCIE Z CENTRUM OBSŁUGI AKCEPTANTA W KAŻDEJ SPRAWIE DOTYCZĄCEJ TERMINALA – to usprawni i przyspieszy rozwiązanie pojawiających się wątpliwości.

Jaki rodzaj papieru termicznego należy zakupić, aby uzyskać poprawną jakość wydruków potwierdzenia transakcji?

Dla modelu Omni 3300, Omni 3750, Ingenico – wymiary rolki: szerokość 57mm, długość 30 metrów.
Dla modelu Omni 3600 – wymiary rolki: szerokość 57mm, długość 6 metrów.
Dla modelu VX 670 – wymiary rolki: szerokość 57mm, długość 15 metrów.

Jak postąpić w przypadku pojawienia się komunikatu na terminalu „zatrzymaj kartę”, w przypadku znalezienia zagubionej karty?

Żądanie zatrzymania karty oznacza, że bank – wydawca karty po sprawdzeniu w swojej bazie danych wydaje dyspozycję zatrzymania karty. Polecenie zatrzymania karty może być wydane telefonicznie przez pracownika Centrum Obsługi Akceptanta eService SA lub komunikatem na wyświetlaczu terminala (jedynym wyjątkiem, który pozwala na odstąpienie od tego obowiązku, jest zagrożenie życia lub zdrowia – wówczas Akceptant ma obowiązek wykonać opis zdarzenia i przesłać go do eService SA – poniżej znajduje się formularz do druku).
Akceptant może wyjaśnić klientowi, że bank zażądał zatrzymania karty (to bank, a nie okaziciel jest jej właścicielem).
Zatrzymaną lub znalezioną kartę w zależności od jej rodzaju, należy:

- w przypadku kart z paskiem magnetycznym – naciąć pomiędzy paskiem magnetycznym a paskiem do podpisu, pamiętając o tym, by nacięcie sięgało od 1/2 do 2/3 długości karty. Nacięcie należy wykonać od tego końca, na którym nie ma hologramu, uważając przy tym, aby nie uszkodzić paska magnetycznego, paska do podpisu oraz hologramu.

- w przypadku kart z mikroprocesorem (chipem) – naciąć prawy górny róg karty (róg znajdujący się naprzeciw chipa) pod kątem około 45° na głębokość 2-2,5 cm.
Naciętą kartę wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem zatrzymania karty (odpowiedni druk otrzymali Państwo od Przedstawiciela Handlowego eService SA, razem z niezbędną dokumentacją podczas instalacji terminala) i opisem zdarzenia (poniżej znajdziecie Państwo formularze do druku) należy odesłać pocztą do eService SA na adres wskazany na formularzu.
Za karty zatrzymane i odesłane do eService SA wypłacana jest nagroda w wysokości ustalonej przez wydawcę karty.

Dlaczego na wyświetlaczu terminala pojawił się komunikat „Odmowa”?

Powodów „Odmowy” może być wiele i są one zależne od banku wydawcy karty. Odpowiedzi może i jest w stanie udzielić posiadaczowi karty tylko bank wydający kartę.

Czy można przyjąć płatność kartą wydaną na osobę inną niż osoba w punkcie (np. wydaną na współmałżonka)?

Korzystanie z karty przez osobę inną niż właściciel karty jest niedozwolone. Do korzystania z karty uprawniona jest tylko ta osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie. Tym samym akceptant (sprzedawca) nie może przyjmować zapłaty kartą nie należącą do osoby płacącej, nawet jeśli ta osoba jest małżonkiem osoby posługującej się kartą. Regulacja ta wynika z Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz Umowy o kartę płatniczą między bankiem a posiadaczem karty.

Co zrobić z kartą znalezioną? Czy jest możliwość uzyskania adresu i odesłania jej właścicielowi?

Znalezioną kartę należy zwrócić do banku, który wydał kartę, bądź przesłać do organizacji, której logo widnieje na karcie. Karta jest własnością banku – wydawcy, nie zaś osoby, której imię i nazwisko widnieje na karcie.

Podczas płacenia kartą kupujący kilkakrotnie pomylił PIN. Obecnie kartą nie można dokonać żadnych transakcji.

Trzykrotne, kolejne wprowadzenie błędnego kodu PIN, dla bezpieczeństwa posiadacza karty, powoduje blokadę karty a w przypadku transakcji w bankomacie – jej zatrzymywanie przez urządzenie. Zgodnie z powyższym, w tej sytuacji punkt usługowo – handlowy ma prawo zatrzymać kartę. W przypadku blokady karty lub jej zatrzymania, posiadacz karty powinien skontaktować się z bankiem, który wydał kartę (w zależności od regulacji banku posiadacz karty otrzyma nowy PIN, lub nową kartę płatniczą).

Co to jest karta przedpłacona? Dlaczego nie ma na niej imienia i nazwiska okaziciela karty?

Karta przedpłacona nie wymaga posiadania rachunku w banku wydającym kartę (karta ma swój osobny rachunek). Niektóre karty przedpłacone są niespersonalizowane, co oznacza, że może płacić nią każdy, kto podpisze się na pasku podpisu na karcie jako jej użytkownik. Warunkiem dokonania transakcji jest wcześniejsze zasilenie rachunku karty kwotą do dyspozycji. Taka karta może być podarowana w prezencie osobie trzeciej. Po wykorzystaniu kwoty dostępnej na rachunku karty istnieje możliwość ponownego jego zasilenia.

Czy istnieje podstawa prawna, która zobowiązuje posiadacza karty do podpisania karty skoro jest na PIN? Czy można przyjąć niepodpisaną kartę?

Podpisanie karty wymagane jest w regulacjach pomiędzy bankiem a posiadaczem karty. Karta niepodpisana jest nieważna i sprzedawca nie może akceptować takiej karty. Niepodpisanie karty jest niebezpieczne dla jej posiadacza, ponieważ stwarza ryzyko, iż karta możę zostać podpisana i wykorzystana przez osobę nieuprawnioną do momentu jej zastrzeżenia. W przypadku, gdy, sprzedawca otrzyma niepodpisaną kartę powinien poprosić kupującego o jej podpisanie, okazanie dokumentu tożsamości oraz sprawdzenie podpisu i danych na karcie z okazanym dokumentem (zgodnie z art. 9 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych). Jeśli posiadacz karty nie zgodzi się na podpisanie karty, sprzedawca nie może przyjąć płatności.

Dlaczego terminal POS wymaga czasem podpisu na potwierdzeniu a czasem wystarczy PIN? Od czego to zależy?

Forma akceptacji transakcji płatniczej jest uzależniona od wielu czynników, a więc to czy przy transakcji kartą posiadacz karty proszony jest o podpis czy o wprowadzenie kodu PIN, zależy m.in. od rodzaju karty, zasad organizacji płatniczej wydającej kartę, decyzji banku wydawcy oraz od rodzaju i oprogramowania terminala POS, w którym transakcja jest dokonywana. Obecnie coraz więcej kart w obiegu stanowią karty z mikroprocesorem, wymagające zazwyczaj potwierdzenia transakcji kodem PIN.

Mam wrażenie, że podana mi karta jest fałszywa. Co powinienem zrobić?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy bezwzględnie o pilny kontakt z Centrum Obsługi Akceptanta pod numerem telefonu: 22 533 22 22.