Oferta LATO Terminal od 1 zł: +48 796 600 747

JAK WYBRAĆ!?

 Agenci rozliczeniowi, którzy świadczą powszechne usługi na rynku polskim zrzeszeni są w działającym przy Związku Banków Polskich Komitecie Agentów Rozliczeniowych. Są to agenci sprawdzeni, współpracujący z bankami,  dzięki czemu mamy pewność powierzonych środków. Ich listę można znaleźć na stronie http://www.kartybeztajemnic.info/dla-detalistow/lista-agentow-rozliczeniowych

O warunki umowy musimy jednak zadbać sami dlatego zachęcam do czytania.

1. Czas oczekiwania na przelew.

Bardzo ważna rzecz, zapisana jest ona w umowie. W zależności od Agenta zwrot rozliczonych środków może następować od 1 dnia roboczego do  tygodnia a zdarzają się również przelewy UWAGA w trybie miesięcznym!!!

2. Całkowity koszt miesięczny związany z użytkowaniem terminala.

Przed podpisaniem dokumentów dowiedzmy się jaki będzie całkowity, stały, miesięczny koszt współpracy.

Najczęściej spotykane dodatkowe opłaty, których oferta może nie uwzględniać:

  • pin pad
  • karta sim
  • utrzymanie danych w systemie
  • ubezpieczenie PCI
  • logo
  • opłata serwisowa
  • opłata za fakturę papierową
  • koszt obsługi minimalnego obrotu
  • opłata za dostęp do raportów online

UWAGA  NAJWIĘKSZA ŚCIEMA: Urządzenie po określonym czasie  stanie się Państwa własnością  i nie trzeba będzie płacić za nie abonamentu. Kusząca propozycja…
Najgorszy rodzaj kłamstwa bo opierający się na półprawdzie a wiedzą to klienci pewnej firmy, która obiecywała taki raj, po czym zmieniła właściciela a terminale można było wyrzucić do kosza lub postawić w salonowej witrynce.
Dlaczego? Mówiąc najprościej – każdy agent ma gwarantować, że transakcje płatnicze w jego strukturach odbywają się w sposób bezpieczny więc nie pozwoli sobie na rozliczanie płatności na sprzęcie , którego nie serwisuje i za który de facto nie odpowiada.

Pamiętajmy- terminal płatniczy to zawsze własność agenta rozliczeniowego i bez powiązania z nim umową o współpracy nie zadziała.

3. Wysokość prowizji.

Prowizja jaką Państwo płacicie składa się w skrócie:
z KOSZTU agenta sprzedażowego ( to co oddajemy  organizacjom płatniczym i bankom oraz z MARŻY agenta sprzedażowego (faktyczny zarobek agenta sprzedażowego).

Koszty dla wszystkich agentów są takie same, określają je przepisy.
Natomiast różne karty (debetowe, kredytowe, biznesowe, zagraniczne) mają różne koszty. Dlatego branża w jakiej działamy ma wpływ na to jaką prowizję zapłacimy ponieważ w różnych branżach udział poszczególnych rodzajów kart  jest inny.

Dlatego prowizja jaką Państwo wynegocjujecie jest zależna od branży w jakiej działa Państwa Firma jak również od obrotu jaki będzie na terminalu.

Prowizję można skonstruować dwojako:

  • W oparciu o sam procent – np. 1%
  • W oparciu o procent i grosze- np. 0,8% i 10 gr

Większość Klientów nie zwraca uwagi na opłatę groszową, interesuje ich sam procent.

To błąd!

By to zobrazować posłużę się przykładem:

Firma x oferuje stawkę 1%
Firma Y oferuje 0,8% plus 10 gr.

A teraz obliczmy prowizję rzeczywistą jaką zapłacimy od kwoty 10 zł.
w firmie X wyniesie ona 10 groszy
w firmie Y – 18 groszy

Im niższa wartość transakcji tym różnica na niekorzyść rozliczenia z groszami będzie wyższa.
W tym miejscu ogromne znaczenie ma też, czy w umowie zapisano minimalną wartość prowizji od  transakcji?
Np. nie mniej niż 30 gr? W tym przypadku odnosząc się do powyższego przykładu transakcji, zapłacą Państwo prowizję w wysokości 3% !!!

4. Czas trwania umowy.

Określony  od- do
Nieokreślony bez lojalności
Nieokreślony z lojalnością

Zwróćmy uwagę czy umowa podpisywana jest na czas nieokreślony czy określony.
Umowy na czas oznaczony (np. rok)  przedłużają się zwykle samoistnie o kolejny okres na jaki została zawarta (o kolejny rok, nie przechodząc w czas nieokreślony).
Wypowiedzenie w tym okresie jest surowo karane. To najgorszy z możliwych rodzajów umowy. Stosują go najczęściej agenci będący pośrednikami. Podpisywane są wtedy dwie umowy- jedna z bankiem na czas nieokreślony, druga na wynajem terminala- i tę właśnie umowę trzeba najdokładniej przejrzeć.

Lojalność – liczba miesięcy podczas których zerwanie umowy jest karane.
Sprawdźmy wysokość kary! Bywają i takie liczone w tysiącach złotych!

5. Faktury

Czy firma wystawia faktury vat?
Czy klient otrzymuje bezpłatnie faktury papierowe?
Czy istnieje aplikacja internetowa umożliwiająca Akceptantowi podgląd transakcji i środków?
Czy aplikacja jest bezpłatna?